دسته: فارسی

نمونه سوالات املا درس ۱۰ ۱۱ ۱۲ ادبیات پایه هشتم

  1- کلمات مناسب را انتخاب کنید. (۵نمره) الف) سدی نفوذناپذیر در برابر….. دشمنان بوده است. (حجوم، هجوم) ب) جوانان مؤمن در برابر دشمن….. شگفت انگیز آفریدند. (حماسه، هماسه) ج) ای وطن ای دل...